Ta strona używa cookies i korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.
Jeżeli chcesz, możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce.
Zamknij

Cele

Celami działania Fundacji są:

  1. zachowanie i odtwarzanie różnorodności krajobrazowej, geologicznej i biologicznej, czynna ochrona siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków Natura 2000
  2. zachowanie i odtwarzanie tradycyjnych metod gospodarowania i użytkowania gruntów,
  3. zachowanie i odtwarzanie zanikających ras zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych,
  4. zachowanie  i promocja  dorobku kulturowego  społeczności lokalnych,
  5. zrównoważone  zagospodarowanie i udostępnianie rekreacyjne oraz turystyczne, w tym dla turystyki kwalifikowanej, obszarów reprezentujących walory krajobrazowe, kulturowe i przyrodnicze,
  6. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zależności człowiek –  przyroda,  konieczności i metod  ochrony różnorodności  krajobrazowej, geologicznej i biologicznej.
  7. gromadzenie i wypracowywanie środków materialnych z przeznaczeniem na organizowanie, finansowanie i wspomaganie celów działania  Fundacji
  8. stymulowanie społecznych inicjatyw proprzyrodniczych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności, organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa,
  9. tworzenie warunków organizacyjnych dla wdrażania nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony przyrody,
  10. propagowanie idei ochrony przyrody i uwzględniania praw ochrony przyrody w rozwoju kraju.