Ta strona używa cookies i korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.
Jeżeli chcesz, możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce.
Zamknij

Projekt "Jurajski Szlak Pasterski"

Od maja do grudnia 2013 roku Fundacja Przyroda i Człowiek realizuje projekt, który decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskał dotację z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013, w ramach Priorytetu I AKTYWNI, ŚWIADOMI OBYWATELE, AKTYWNE WSPÓLNOTY LOKALNE, w 9 obszarze wsparcia: Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Przyznana dotacja przeznaczona jest na realizację zadania publicznego pn. Jurajski Szlak Pasterski, które kierowane jest do 60 mieszkańców Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z trzech powiatów: zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Jury zaangażowanych w czynną ochronę przyrody, poprzez wzmocnienie potencjału rolników zajmujących się pasterstwem lub zainteresowanych taką działalnością. Zadania projektu, zaplanowane z zachowaniem równowagi między interesami przyrody i funkcjonującego w tej przestrzeni człowieka, to m.in.: szkolenia i warsztaty plenerowe, indywidualne porady w punkcie konsultacyjnym, opracowanie lokalnego programu ekologicznego, wyjazd studialny, utworzenie Szlaku Dziedzictwa Wsi Jurajskiej, przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystycznego stworzonego w oparciu o pasterstwo i promocję realizowanych działań. Zaplanowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzrostu świadomości, motywacji, umiejętności i wiedzy uczestników projektu na temat prowadzonej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju działalności rolniczej wykorzystywanej do ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody, na temat prowadzenia okołorolniczej i turystycznej działalności. Tym samym realizacja projektu ma doprowadzić do umocnienia działalności pasterskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej oraz ochrony bioróżnorodności i swoistego krajobrazu tego regionu.

Utworzono w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich