Ta strona używa cookies i korzystając z niej, wyrażasz na to zgodę.
Jeżeli chcesz, możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce.
Zamknij

"Natura 2000 w województwie śląskim"

Kierujemy do Państwa ofertę wypożyczenia wolnostojącej wystawy pn. "Natura 2000 w województwie śląskim" organizowanej przez Fundację Przyroda i Człowiek oraz Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach projektu „W plecaku z Naturą – propagowanie spotkań z przyrodą”, dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Założeniem organizatorów wystawy jest poszerzenie wiedzy na temat przyrody regionu oraz zwrócenie uwagi na jej najwartościowsze i najatrakcyjniejsze elementy, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz podniesienie świadomości ekologicznej, a także poziomu akceptacji Sieci Natura 2000 wśród mieszkańców regionu.

Śląskie, kojarzone głównie z terenami zdegradowanymi i przekształconymi przez człowieka, poszczycić się może wieloma miejscami o naprawdę dużej wartości. Często to, co najbardziej wartościowe przyrodniczo, tutaj swój początek brało w działalności człowieka. Dolina Górnej Wisły, będąca ostoją dla licznych gatunków ptaków, czy Wyżyna Krakowsko – Częstochowska z cennymi murawami kserotermicznymi, to jedne z wielu przykładów. Przyroda tego regionu posiada wiele walorów, które stanowią nie tylko o jego atrakcyjności turystycznej, ale przede wszystkim o jakości życia wielu społeczności.

Wśród autorów zdjęć znaleźli się: Damian Czechowski, Andrzej Czylok, Artur Jurkowski, Marcin Karetta, Cezary Korkosz, Henryk Kościelny, Paweł Niemiec, Michał Piekarski, Krzysztof Pierzgalski, Tomasz Sczansny, Bogusław Sępioł, Andrzej Siudy, Marceli Ślusarczyk, Janusz Wojcieszak, Andrzej Zembik.

Wystawa składa się z 32 plansz - fotogramów o wymiarach 160x120 cm, umieszczonych w 2 łamanych ciągach po 8 dwustronnych tablic. Fotogramy są umieszczone w aluminiowych stojakach z betonowymi stopami. Każdy z 2 ciągów zajmuje powierzchnię ok. 1,5 na 9 m. Do ustawienia wystawy wymagana jest powierzchnia utwardzona oraz miejsce zapewniające jej bezpieczną ekspozycję.

Okres bezpłatnej ekspozycji wynosi dwa tygodnie. Fundacja zapewnia kompleksową obsługę wystawy: transport tam i z powrotem oraz montaż i demontaż wystawy pod nadzorem swojego przedstawiciela. Koszt kompleksowej obsługi wystawy wynosi 2583,00 zł (2100,00 zł netto +23% VAT).

W sprawie wystawy zapraszamy do kontaktu mailowego fundacja@przyrodaiczlowiek.pl oraz tel. 608 67 59 35.

Katalog wystawy do pobrania tutaj.