Kilkaset siewek języczki syberyjskiej przyjechało nad Pilicę z Ogrodu Botanicznego PAN – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

Fundacja Przyroda i Człowiek podjęła się odpowiedzialnego zadania, jakim jest ochrona tego cennego i priorytetowego w skali Europy gatunku oraz jego wrażliwych siedlisk.
Jednym z zadań projektowych jest ochrona czynna języczki syberyjskiej poprzez uprawę ex situ i wsiedlanie jej do siedlisk naturalnych w dwóch obszarach realizacji projektu, tj. obszarach Natura 2000 Suchy Młyn i Dolina Górnej Pilicy oraz Torfowiska Chełmskie.


Zadanie polega na pozyskaniu materiału genetycznego, utworzeniu siedliska zastępczego, pielęgnacji siedliska zastępczego, wsiedlaniu siewek do przygotowanych stanowisk oraz pielęgnacji roślin wsiedlonych.
Wykonawcą w obszarze Suchy Młyn i Dolina Górnej Pilicy jest wspomniany już partner merytoryczny PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie, a na Torfowiskach Chełmskich drugi partner merytoryczny – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwsza partia siewek trafiła nad Pilicę już w czerwcu. Rośliny znakomicie się tam odnalazły i pięknie rosną. Teraz partner merytoryczny dostarczył kolejne języczki syberyjskie.
Projekt „Ochrona czynna polskiej populacji języczki syberyjskiej” jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także ze środków statutowych Fundacji.

Fot. Eliza Kwiatkowska-Jeznach

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.