Mamy umowę z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu "Chroń mokradła - to się opłaca!" w ramach programu Erasmus+.

Fundacja Przyroda i Człowiek i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności podpisały umowę na dotację  projektu "Chroń mokradła - to się opłaca!" w ramach akcji kluczowej 2 programu Erasmus+: Partnerstwa na rzecz współpracy. Projekt będziemy realizować z naszym słowackim partnerem SOS/BirdLife Slovensko i przy udziale specjalistów z Instytutu Ekologii Karpat Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Realizacja projektu rozpocznie się 1 sierpnia br.

W ramach projektu będziemy m.in. rozwijać swoją wiedzę na temat ochrony mokradeł, wymieniać się doświadczeniami i wspólnie opracowywać skuteczne metody ochrony ekosystemów wilgotnych. Przede wszystkim jednak chcemy zwiększać świadomość klimatyczną i edukować lokalne społeczności z dwóch stron łańcucha Tatr - ze Spiszu, Podhala, Orawy i Liptowa - na temat mokradeł oraz korzyści płynących z ich ochrony. Bez aktywizacji lokalnych społeczności, stworzenie trwałego i samonapędzającego się mechanizmu ochrony cennych wartości przyrodniczych, jest niemożliwe. Mechanizm ten powstanie jednak tylko wówczas, gdy lokalna społeczność otrzyma dostęp do wiedzy na temat profitów płynących z ochrony mokradeł. Przede wszystkim uzyska informacje, w jaki sposób dzięki zachowaniu ekosystemów zależnych od wody skorzystać finansowo (np. poprzez dopłaty), uatrakcyjnić turystycznie swój region, uchronić go przed powodzią czy suszą, wreszcie mieć udział w walce z globalnym ociepleniem
Fundacja Przyroda i Człowiek i SOS/BirdLife Slovensko od lat działają na rzecz ochrony ekosystemów związanych z wodą oraz towarzyszących im cennych, priorytetowych w skali europejskiej, siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. Nasze działania są jednoznacznie zgodne z Ramową Konwencją o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, tzw. Konwencją Karpacką. Jesteśmy przekonani, że przyrodnicza kooperacja z uwagi na transgraniczne położenie obszaru projektowego zaowocuje kompleksową ochroną tamtejszych mokradeł, a tym samym ochroną dziedzictwa przyrodniczego UE.