Trwa monitoring dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych na obszarach siedlisk języczki syberyjskiej.

Fundacja Przyroda i Człowiek realizuje projekt „Ochrona czynna polskiej populacji języczki syberyjskiej” od lata 2021 r. Obejmuje on pięć zagrożonych stanowisk języczki syberyjskiej w obszarach Natura 2000: SOOS Suchy Młyn i SOOS Dolina Górnej Pilicy (śląskie), SOOS Ostoja Szaniecko-Solecka (świętokrzyskie), Torfowisko Sobowice (lubelskie), SOOS Torfowiska Chełmskie (lubelskie) i SOOS Polana Biały Potok (małopolskie).
Wśród zadań projektowych znajdują się badania uwarunkowań abiotycznych – hydrogeologicznych, w zakresie monitoringu dynamiki wód podziemnych i powierzchniowych na obszarach siedlisk języczki syberyjskiej. W trakcie rozpoznania terenowego badacze uzyskują wiedzę m.in. na temat zróżnicowania warstw wodonośnych, ich uwodnienia oraz głębokości położenia zwierciadła wody podziemnej, a także stopnia ich antropogenizacji. W badaniach wykorzystywane są m.in. dane z piezometrów.
Na zdjęciach zespół badaczy projektu - dr hab. inż. Jan Urban, prof. IOP PAN, dr Andrzej Tyc z UŚ, Maciej Florys i Grzegorz Micuła oraz Marceli Ślusarczyk, prezes Fundacji Przyroda i Człowiek - w dwóch obszarach projektowych - SOOS Suchy Młyn i SOOS Dolina Górnej Pilicy (śląskie) oraz SOOS Ostoja Szaniecko-Solecka (świętokrzyskie).

    
Fot. Marceli Ślusarczyk, Maciej Florys

Więcej na temat projektu na www.ligularia.pl


Projekt jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.