11. edycja kalendarza Fundacji Przyroda i Człowiek została w całości poświęcona języczce syberyjskiej oraz towarzyszącym jej roślinom i zwierzętom.


Siedliska zależne od wody, w tym torfowiska alkaliczne, to miejsca występowania wielu cennych gatunków zwierząt oraz roślin. Jedną z najrzadszych jest języczka syberyjska Ligularia sibirica. W środkowej części Europy występują izolowane, niewielkie populacje na przedpolu zasięgu występowania tej rośliny. W Polsce zachowało się sześć stanowisk języczki syberyjskiej. Postępujące zanikanie tego gatunku wynika z osuszania siedlisk, odstąpienia od tradycyjnego użytkowania gruntów, zmian klimatycznych. Fundacja Przyroda i Człowiek podejmuje działania związane z ratowaniem zagrożonej polskiej populacji języczki syberyjskiej poprzez jej ochronę czynną, w tym restytucję oraz badania prowadzące do zrozumienia procesów zachodzących w jej siedliskach.

Nie mogło więc być inaczej i przyszłoroczny kalendarz jest w całości poświęcony języczce syberyjskiej oraz towarzyszącym jej roślinom i zwierzętom. Zaczęliśmy już pakowanie i wkrótce egzemplarze kalendarza trafią m.in. do organizacji i instytucji zaangażowanych w ochronę przyrody.

Oznaczenia, opisy gatunków i siedlisk wykonali: Anna Cwener, Anna Hrynowiecka, Maciej Kozak, Eliza Kwiatkowska-Jeznach, Bogusław Sępioł, Nataliia Shapovalova, Krzysztof Szpila, Marceli Ślusarczyk, Robert Rozwałka. Autorami fotografii są: Anna Hrynowiecka, Bogusław Sępioł, Marceli Ślusarczyk.

Publikacja sfinansowana ze środków statutowych Fundacji Przyroda i Człowiek. Jeśli ktoś chciałby nam pomóc w pokryciu kosztów wydania kalendarza, może to zrobić za pośrednictwem zrzutki - TUTAJ.
Wszystkie dotychczasowe wydania kalendarza znajdziecie na naszej stronie internetowej - TUTAJ.