Jesteśmy patronem honorowym konkursu fotografii przyrodniczej Jurajska przyroda w obiektywie. Organizatorem konkursu jest Muzeum Częstochowskie.


Konkurs poświęcony jest pamięci związanego z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską Profesora Janusza Hereźniaka - geobotanika i dendrologa, nauczyciela akademickiego i wychowawcy, wybitnego artysty fotografika, twórcy Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, współautora projektu Jurajskiego Parku Narodowego.
Cele konkursu:
- Zachęcenie młodych ludzi do interpretowania świata przyrody poprzez sztukę, jaką jest fotografia.
- Promowanie walorów przyrodniczych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
- Budowanie poczucia tożsamości i emocjonalnego związku z regionem.
- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przetrwanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych Jury.
- Zwiększenie wiedzy przyrodniczej poprzez motywację do samodzielnych poszukiwań tematów zdjęć.
- Poznawanie zbiorów przyrodniczych gromadzonych w Muzeum Częstochowskim.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
-11-14 lat (klasy IV-VIII szkoły podstawowej),
-15-19 lat (szkoły średnie, szkoły branżowe).
Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane przez uczniów prace fotograficzne. Tematyka zdjęć powinna być związana z przyrodą ziemi częstochowskiej (krajobraz, gatunek rośliny, grzyba
lub zwierzęcia, forma przyrody nieożywionej, zjawisko przyrodnicze itp.), inspiracją może być udział w lekcjach muzealnych z zakresu przyrody.
Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie:
Krzysztof Pierzgalski - przyrodnik, fotograf. Przewodniczący Jury;
Jacenty Dędek - fotograf, dokumentalista, współpracownik polskiej edycji magazynu National Geographic
Ilona Nawrot - nauczyciel biologii i plastyki ZSP nr 1 w Częstochowie;
dr Ewa Kaczmarzyk - Kierownik Działu Przyrody Muzeum Częstochowskiego;
Elżbieta Janik - kustosz Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego.
Prace należy składać do 31.12.2023 roku.
Więcej na temat konkursu: www.muzeumczestochowa.pl