Zamek w Olsztynie jest obiektem istotnym dla chiropterofauny - wynika z badań prowadzonych przez nas w ramach nadzoru przyrodniczego nad inwestycją w warowni.

"Zwiększenie atrakcyjności Zamku Olsztyn poprzez wykonanie niezbędnych prac konserwatorskich i restauratorskich". To projekt RPO, który od kilku lat jest realizowany na terenie olsztyńskiej warowni. Fundacja Przyroda i Człowiek prowadzi nad realizacją przedsięwzięcia nadzory - przyrodniczy i archeologiczny (paleolit). Jednym z elementów nadzoru przyrodniczego jest nadzór chiropterologiczny (prowadzony przez Krzysztofa Pierzgalskiego).
Jakie wnioski płyną z dotychczasowych obserwacji?

  • Góra Zamkowa w Olsztynie jest istotnym dla chiropterofauny obiektem na Wyżynie Częstochowskiej. Znajdują się na niej żerowiska 8 gatunków nietoperzy, uczęszczane od marca do października.
  • Jaskinia Zamkowa Dolna jest kwaterą letnią zgrupowania osobników gacka brunatnego Plecotus auritus. Dla tego gatunku nietoperza jaskinia i jej najbliższe otoczenie stanowią również miejsce odbywania godów, o czym świadczą zaobserwowane wczesną wiosną 2018 roku rojenie oraz zarejestrowane w październiku 2018 i październiku 2021 roku głosy socjalne.
  • Jaskinia Zamkowa Dolna daje wiosną i jesienią tymczasowe schronienie migrującym nietoperzom. Szczególnie dotyczy to nocków dużych Myotis myotis, które podczas dyspersji wiosennej mogą przetrwać w obiekcie nawroty zimy.
  • Zaobserwowane w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021 pojedyncze hibernujące nietoperze z gatunków nocek duży Myoitis myotis i gacek brunatny Plecotus auritus oraz wysoka aktywność mroczków późnych Eptesicus serotinus przy otworze wlotowym w końcu okresu hibernacji, wskazują, że Jaskinia Zamkowa Dolna jest aktualnie hibernakulum.
  • Jak pokazały badania w 2019 roku, zamek dolny może być sporadycznie odwiedzany przez rzadkiego w tej części Wyżyny podkowca małego Rhinolophus hipposideros.

Obserwacje wciąż trwają.


Hibernujący nocek duży. Fot. Archiwum FPiC