Wykonujemy monitoringi przyrodnicze i ekspertyzy, których celem jest m.in. inwentaryzacja cennych i rzadkich gatunków flory i fauny, ocena stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na danym terenie, a także diagnoza zagrożeń w kontekście zmian zachodzących pod wpływem naturalnych i antropogenicznych oddziaływań.

Przy sporządzaniu monitoringów wykorzystujemy obowiązujące w Unii Europejskiej standardy danych GIS dotyczące dokumentowania zasobów przyrody. Realizując zlecenia współpracujemy ze specjalistami z zakresu m.in. botaniki, lichenologii, mykologii, ornitologii, czy chiropterologii. Monitoring gatunków i siedlisk prowadzimy metodyką GIOŚ.

Monitoringi sporządzamy również wykorzystując rejestrację obrazu terenu z powietrza przy użyciu bezzałogowego obiektu latającego typu dron, także w cyklach powtarzalnych z miejsca o tych samych współrzędnych. Fotografie z lotu ptaka i filmy w jakości full HD dają możliwość uzyskania ciekawych efektów w filmach przyrodniczych oraz są wykorzystywane w innej dokumentacji z dziedzin pokrewnych.