Od początku swego istnienia Fundacja Przyroda i Człowiek działa na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju. Wierzymy, że możliwy jest dialog między potrzebami gospodarczymi a potrzebami środowiska naturalnego. Dlatego zachęcamy do współpracy firmy, które chcą eliminować negatywny wpływ przemysłu na przyrodę i włączyć się w jej ochronę.

Dlaczego my?

Jesteśmy partnerem, który działa na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego od 10 lat. Jesteśmy wiarygodni i transparentni. posiadamy doskonałe referencje od partnerów. Realizujemy projekty i programy finansowane z funduszy UE, norweskich, amerykańskich. Współpracujemy z instytucjami rządowymi, instytucjami badawczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną przyrody. Mamy wsparcie świata nauki, w tym czołowych uniwersytetów w kraju. Przy realizacji zleceń współpracujemy ze specjalistami z wielu dziedzin, m.in. botaniki, lichenologii, mykologii, ornitologii, czy chiropterologii.

Warunki współpracy

Każdego partnera biznesowego traktujemy indywidualnie. Oczekujemy, że relacja będzie równorzędna i będzie się opierać na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zapraszamy firmy, które mają wypracowaną strategię ochrony środowiska. Wsparcie Fundacji Przyroda i Człowiek nie może stanowić wyłącznej podstawy do określenia firmy jako przyjaznej środowisku.

Jak można nam pomóc?

Firmy mogą zostać naszym partnerem biznesowym wybierając wsparcie projektu lub programu, który realizujemy, a który je zainteresował. Szczegóły współpracy oraz budżet ustalane zostaną indywidualnie w zależności od potrzeb projektu oraz planowanych działań.