Jednym z celów działania Fundacji Przyroda i Człowiek jest organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Od lat organizujemy zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych związane z dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.

Przykładem może być projekt „Ekologia to tradycja – warsztaty dla dzieci i młodzieży”, w ramach którego organizowaliśmy zajecia ekologiczne dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnicy mogli wziąć udział m.in. w wypasie zwierząt i zrozumieć, dlaczego jest on tak istotny dla ochrony przyrody, w wędrownych warsztatach przyrodniczych na murawach ciepłolubnych oraz w prelekcji i zajęciach rękodzielniczych.

Rok po roku z okazji Światowego Dnia Wody uczniowie z regionu brali udział w naszych warsztatach filcowania wełny. Tajniki gręplowania i filcowania wełnianej czesanki zdradzaliśmy młodszym i starszym dzieciom oraz ich rodzicom podczas wielu pikników, m.in. paleontologicznego w Łutowcu.

Dorosłych z kolei szkoliliśmy np. z etnobotaniki zachęcając ich do odnowienia relacji z naturą i przypomnienia sobie zalet korzystania z jej zasobów. Wszystko w ramach realizowanego przez Fundację Przyroda i Człowiek projektu pn. "Ochrona cennych ekosystemów południowej Polski i racjonalne ich udostępnienie".

Inicjowaliśmy powstanie dwóch Zagród Edukacyjnych, z którymi do dzisiaj współpracujemy. To Zagroda Edukacyjna „Pod Berkową Górą” oraz Zagroda Edukacyjna "Ogród Wyobraźni".